top of page

งานปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่ สน. บจก.น้ำมันกันเอง

170 หมู่ที่ 1 ตำบล ทับสวาย อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : ปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่

สิ่งปลูกสร้าง

1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมัน เสาคู่ 4 เกาะ (ผลิตภัณฑ์น้ำมัน 3 เกาะหน้า, ผลิตภัณฑ์ LPG 1 เกาะหลัง)

2.ระบบน้ำมัน ราง, ท่อน้ำมัน ถังน้ำมัน, ระบบแก็ส LPG

3.ระบบไฟฟ้า สายไฟสายสัญญาณ ไฟส่องสว่าง

4.อาคารห้องน้ำ 18 ห้อง

5.พื้นลาน

6.ท่อ บ่อพักระบายน้ำ

7.อาคารธุรกิจเสริมและสำนักงาน

8.ระบบประปาและสุขาภิบาล

9.ฐานรากเสาป้าย Highway

10.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

สน.บจก.น้ำมันกันเอง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา: Photo Gallery
สน.บจก.น้ำมันกันเอง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา: Welcome
bottom of page