สน. บางจาก ที เอ็น เค คอร์ปอเรชั่น

ตั้งอยู่ที่ ถ.บายพาส นครราชสีมา-ขอนแก่น (ขาเข้าโคราช ก่อนถึงศาลปกครอง) จ.นครราชสีมา

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : ก่อสร้างใหม่

สิ่งปลูกสร้าง     1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมันรูปแบบ Type_Social CD310i

                   2.ระบบน้ำมัน ราง, ท่อน้ำมัน ถังน้ำมัน

                   3.ระบบไฟฟ้า สายไฟสายสัญญาณ ไฟส่องสว่าง

                   4.เสาป้ายบอกราคาน้ำมัน 22.4 ม.

                   5.พื้นลาน พื้นที่ 3,600 ตร.ม. โดยประมาณ

                   6.ท่อ บ่อพักระบายน้ำ

                   7.ดาดคอนกรีตป้องกันดินพังทลายร่องน้ำสาธารณะ

                   8.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ car stopper, ทาสีเส้นจราจร ฯลฯ

 
 

Address

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1202/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทร. 0875055544, 0933236550

โทรสาร. 044245828

©2018 by Thanapol Innovation.