top of page

สน. ปตท.ชัยวรพรปิโตรเลียม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ชัยวรพรปิโตรเลียม

ตั้งอยู่ที่ ทล.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : ก่อสร้างใหม่

พื้นที่โครงการ : ประมาณ 6 ไร่

                   1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมันรูปแบบ Standard P2-3000

                   2.อาคารร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven ขนาด 13 x 24.5 ม.

3.อาคารร้านค้า ขนาด 13 x 18 ม.

4.อาคารร้านค้า ขนาด 13 x 18 ม. ติดกับสำนักงาน ขนาด 13 x 4.5 ม.

                   5.ร้านกาแฟอเมซอน Type B Option 4 พร้อมปรับปรุงระเบียงข้างติดแอร์เพิ่มอีก 1 ด้าน

                   6.อาคารห้องน้ำ จำนวน 18 ห้อง รูปแบบ PTT-T3C

                   7.พื้นลาน พื้นที่ 4,700 ตร.ม. โดยประมาณ

สน.ปตท.ชัยวรพรปิโตรเลียม อ.พิมาย: Photo Gallery
สน.ปตท.ชัยวรพรปิโตรเลียม อ.พิมาย: Welcome
bottom of page