top of page

สน. ปตท.ธนพล เอ็นเนอจี (สำนักงานใหญ่)

ตั้งอยู่ที่ 1202 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (สถานีบริการในเครือ ธนพล)

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : รื้อถอนสถานีบริการเดิม / ก่อสร้างใหม่/ ปรับปรุงดัดแปลง อาคาร

พื้นที่โครงการ : สถานีบริการน้ำมัน 5 ไร่ , พื้นที่จอดรถด้านหลังและโรงจอดรถโดยสารขนาดใหญ่ 2 ไร่ โดยประมาณ

                   1.เสาป้าย Highway Sign 24m.

                   2.อาคารเกาะจ่ายน้ำมันรูปแบบ Platinum P2-4000

                   3.อาคารร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven ขนาด 11 x 18 ม. พร้อมห้องน้ำติดอาคาร ขนาด 11 x 3.75 ม.

                   4.ร้านกาแฟอเมซอน Type B Option 4

                   5.พื้นลาน พื้นที่ 3,200 ตร.ม. โดยประมาณ

                   6.อาคารจอดรถโดยสาร ขนาด 18 x 36 ม.

7.ปรับปรุง/ ดัดแปลงอาคารพานิชย์ เป็นอาคารสำนักงานและธุรกิจเสริม

DJI_0245.JPG
DJI_0009.JPG
สน.ปตท.ธนพล เอ็นเนอจี (สำนักงานใหญ่): Photo Gallery
bottom of page