งานก่อสร้างใหม่ สน. ปตท. สว่างพงษ์เจริญปิโตรเลียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ตั้งอยู่ที่ 354 หมู่ที่ 1 (ติดโลตัส อ.สังขะ) จ.สุรินทร์

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : ก่อสร้างใหม่ทั้งสถานี

สิ่งปลูกสร้าง     1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมันรูปแบบ Standard P1-2000 รุ่น minor change 2018

                   2.ระบบน้ำมัน ราง, ท่อน้ำมัน ถังน้ำมัน

                   3.ระบบไฟฟ้า สายไฟสายสัญญาณ ไฟส่องสว่าง

                   4.อาคารธุรกิจเสริม ร้านกาแฟค่าเฟ่อเมซอน ห้องน้ำ

                   5.พื้นลาน พื้นที่ 1,600 ตร.ม. โดยประมาณ

                   6.ท่อ บ่อพักระบายน้ำ

                   7.ดาดคอนกรีตป้องกันดินพังทลายร่องน้ำสาธารณะ

                   8.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ car stopper, ทาสีเส้นจราจร ฯลฯ

 
 

Address

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1202/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทร. 0875055544, 0933236550

โทรสาร. 044245828

©2018 by Thanapol Innovation.