top of page

PROJECT PORTFOLIO

ตั้งอยู่ที่ 1202 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (สถานีบริการในเครือ ธนพล)

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : รื้อถอนสถานีบริการเดิม / ก่อสร้างใหม่/ ปรับปรุงดัดแปลง อาคาร

พื้นที่โครงการ : สถานีบริการน้ำมัน 5 ไร่ , พื้นที่จอดรถด้านหลังและโรงจอดรถโดยสารขนาดใหญ่ 2 ไร่ โดยประมาณ

                   1.เสาป้าย Highway Sign 24m.

                   2.อาคารเกาะจ่ายน้ำมันรูปแบบ Platinum P2-4000

                   3.อาคารร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven ขนาด 11 x 18 ม. พร้อมห้องน้ำติดอาคาร ขนาด 11 x 3.75 ม.

                   4.ร้านกาแฟอเมซอน Type B Option 4

                   5.พื้นลาน พื้นที่ 3,200 ตร.ม. โดยประมาณ

                   6.อาคารจอดรถโดยสาร ขนาด 18 x 36 ม.

7.ปรับปรุง/ ดัดแปลงอาคารพานิชย์ เป็นอาคารสำนักงานและธุรกิจเสริม

ตั้งอยู่ที่ ทล.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : ก่อสร้างใหม่

พื้นที่โครงการ : ประมาณ 6 ไร่

                   1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมันรูปแบบ Standard P2-3000

                   2.อาคารร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven ขนาด 13 x 24.5 ม.

3.อาคารร้านค้า ขนาด 13 x 18 ม.

4.อาคารร้านค้า ขนาด 13 x 18 ม. ติดกับสำนักงาน ขนาด 13 x 4.5 ม.

                   5.ร้านกาแฟอเมซอน Type B Option 4 พร้อมปรับปรุงระเบียงข้างติดแอร์เพิ่มอีก 1 ด้าน

                   6.อาคารห้องน้ำ จำนวน 18 ห้อง รูปแบบ PTT-T3C

                   7.พื้นลาน พื้นที่ 4,700 ตร.ม. โดยประมาณ

ตั้งอยู่ที่ ทล 2077 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ (ติดสหกรณ์บัวเชด)

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : ก่อสร้างใหม่

พื้นที่โครงการ : ประมาณ 2 ไร่

สิ่งปลูกสร้าง     สถานีบริการน้ำมัน รูปแบบใหม่ Compact Model

                   1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมันรูปแบบ Standard P1-2000

                   2.อาคารร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven

                   3.ร้านกาแฟอเมซอน

                   4.ห้องน้ำ รูปแบบ Compact Model

                   5.พื้นลาน พื้นที่ 1,587 ตร.ม. โดยประมาณ

                   6.รั้วโครงการ

ตั้งอยู่ที่ มิตรภาพ ซ.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : ก่อสร้างใหม่

พื้นที่โครงการ : ประมาณ 6 ไร่

                   1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมันรูปแบบ Platinum P1-5000 แบบเอียง

                   2.อาคารร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven ขนาด 24.5 + สำนักงาน 4.5 ม.

                   3.ร้านกาแฟอเมซอน รูปแบบ Glass House 10*15 ม.

                   4.ห้องน้ำ 18 + 2 ห้อง รูปแบบใหม่ 2017

                   5.อาคารธุรกิจเสริม 14*9 ม. จำนวน 2 หลัง

                   6.พื้นลาน พื้นที่ 3,500 ตร.ม. โดยประมาณ

                   7.กำแพงกันดินและรั้วโครงการ

ตั้งอยู่ที่ ถ.บายพาส นครราชสีมา-ขอนแก่น (ขาเข้าโคราช ก่อนถึงศาลปกครอง) จ.นครราชสีมา

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : ก่อสร้างใหม่

สิ่งปลูกสร้าง     1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมันรูปแบบ Type_Social CD310i

                   2.ระบบน้ำมัน ราง, ท่อน้ำมัน ถังน้ำมัน

                   3.ระบบไฟฟ้า สายไฟสายสัญญาณ ไฟส่องสว่าง

                   4.เสาป้ายบอกราคาน้ำมัน 22.4 ม.

                   5.พื้นลาน พื้นที่ 3,600 ตร.ม. โดยประมาณ

                   6.ท่อ บ่อพักระบายน้ำ

                   7.ดาดคอนกรีตป้องกันดินพังทลายร่องน้ำสาธารณะ

                   8.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ car stopper, ทาสีเส้นจราจร ฯลฯ

ตั้งอยู่ที่ 354 หมู่ที่ 1 (ติดโลตัส อ.สังขะ) จ.สุรินทร์

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : ก่อสร้างใหม่ทั้งสถานี

สิ่งปลูกสร้าง     1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมันรูปแบบ Standard P1-2000 รุ่น minor change 2018

                   2.ระบบน้ำมัน ราง, ท่อน้ำมัน ถังน้ำมัน

                   3.ระบบไฟฟ้า สายไฟสายสัญญาณ ไฟส่องสว่าง

                   4.อาคารธุรกิจเสริม ร้านกาแฟค่าเฟ่อเมซอน ห้องน้ำ

                   5.พื้นลาน พื้นที่ 1,600 ตร.ม. โดยประมาณ

                   6.ท่อ บ่อพักระบายน้ำ

                   7.ดาดคอนกรีตป้องกันดินพังทลายร่องน้ำสาธารณะ

                   8.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ car stopper, ทาสีเส้นจราจร ฯลฯ

ตั้งอยู่ที่ ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (ทางไป อ.จอมพระ)

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : ก่อสร้างใหม่

สิ่งปลูกสร้าง   1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมัน 4 ตู้จ่าย

                     2.ระบบน้ำมัน ราง, ท่อน้ำมัน ถังน้ำมัน

                     3.ระบบไฟฟ้า สายไฟสายสัญญาณ ไฟส่องสว่าง

                     4.อาคารห้องน้ำ

                     5.พื้นลาน

                     6.ท่อ บ่อพักระบายน้ำ

                     7.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ตั้งอยู่ภายใน สน.ปตท.ธนพล เอ็นเนอจี (สำนักงานใหญ่) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ใกล้เดอะมอลล์ นครราชสีมา)
ขอบเขตการดำเนินงาน
ประเภท : รื้อถอน/ก่อสร้างใหม่
สิ่งปลูกสร้าง :
1.อาคารร้านกาแฟ Cafe Amazon Essencia 1.5 Prototype
2.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

สน.ปตท.ลาภผลทวียิ่ง จ.ปทุมธานี

ตั้งอยู่ที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบล คลองเจ็ด อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
ขอบเขตการดำเนินงาน
ประเภท : ก่อสร้างใหม่
สิ่งปลูกสร้าง :
1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมัน P2-4000 Standard
2.ระบบน้ำมัน ราง, ท่อน้ำมัน ถังน้ำมัน
3.ระบบไฟฟ้า สายไฟสายสัญญาณ ไฟส่องสว่าง
4.อาคารห้องน้ำภายในอาคาร (Inline) และห้องน้ำ 18 ห้อง
5.พื้นลาน
6.ท่อ บ่อพักระบายน้ำ
7.อาคารร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven
8.อาคารธุรกิจเสริม
9.สำนักงาน
10.ระบบประปาและสุขาภิบาล
11.เสาป้าย Highway 15 ม.
12.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ตั้งอยู่ที่ 59 หมู่ 6 ตำบล ห้วยแถลง อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา
ขอบเขตการดำเนินงาน
ประเภท : ปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่
สิ่งปลูกสร้าง
1.ห้องน้ำ WC(30)-2017 ฐานเข็ม วศน..081-60 พร้อมห้องน้ำคนพิการและห้องน้ำ Family จำนวน 1 หลัง
2.ระบบถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์
3.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ​

ตั้งอยู่ที่ 170 หมู่ที่ 1 ตำบล ทับสวาย อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา
ขอบเขตการดำเนินงาน
ประเภท : ปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่
สิ่งปลูกสร้าง
1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมัน เสาคู่ 4 เกาะ (ผลิตภัณฑ์น้ำมัน 3 เกาะหน้า, ผลิตภัณฑ์ LPG 1 เกาะหลัง)
2.ระบบน้ำมัน ราง, ท่อน้ำมัน ถังน้ำมัน, ระบบแก็ส LPG
3.ระบบไฟฟ้า สายไฟสายสัญญาณ ไฟส่องสว่าง
4.อาคารห้องน้ำ 18 ห้อง
5.พื้นลาน
6.ท่อ บ่อพักระบายน้ำ
7.อาคารธุรกิจเสริมและสำนักงาน
8.ระบบประปาและสุขาภิบาล
9.ฐานรากเสาป้าย Highway
10.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

สน.ปตท.แสงอารี สเตชั่น สาขา 7 จ.ปทุมธานี

ตั้งอยู่ที่ ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
ขอบเขตการดำเนินงาน
ประเภท : ก่อสร้างใหม่

สิ่งปลูกสร้าง
1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมัน P1-4000 Standard
2.ระบบน้ำมัน ราง, ท่อน้ำมัน ถังน้ำมัน
3.ระบบไฟฟ้า สายไฟสายสัญญาณ ไฟส่องสว่าง
4.อาคารห้องน้ำ WC(24)-2019
5.พื้นลาน
6.ท่อ บ่อพักระบายน้ำ
7.อาคารร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven
8.อาคารธุรกิจเสริม
9.สำนักงาน
10.ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบบำบัด
11.เสาป้าย Highway 12 ม.
12.ร้านกาแฟ Cafe Amazon
13.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

สน.ปตท.บจก.สว่างพงษ์เจริญปิโตรเลียม สาขา 2 อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ตั้งอยู่ที่ อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : ก่อสร้างใหม่


สิ่งปลูกสร้าง
1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมัน P1-3000 Standard
2.ระบบน้ำมัน ราง, ท่อน้ำมัน ถังน้ำมัน
3.ระบบไฟฟ้า สายไฟสายสัญญาณ ไฟส่องสว่าง
4.อาคารห้องน้ำ ปตท.รูปแบบ WC(18)-2019
5.พื้นลาน
6.ท่อ บ่อพักระบายน้ำ
7.อาคารร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven
8.อาคารธุรกิจเสริม
9.สำนักงาน
10.ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบบำบัด
11.ร้านกาแฟ Cafe' Amazon รูปแบบ Glass House ขนาด 10x15 ม.
12.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ที่อยู่ 22 ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : ก่อสร้างใหม่


สิ่งปลูกสร้าง
1.อาคารคลุมแท่นปั้มคาลเท็กซ์ (ฐานเข็ม) แบบเสาเดี่ยว 4เกาะx5ตู้จ่าย
2.ระบบน้ำมัน ราง, ท่อน้ำมัน ถังน้ำมันความจุรวม 240,000 ลิตร, ตู้น้ำมัน
3.ระบบไฟฟ้า สายไฟสายสัญญาณ ไฟส่องสว่าง
4.อาคารห้องน้ำ
5.พื้นลาน
6.ท่อ บ่อพักระบายน้ำ
7.อาคารร้านสะดวกซื้อ
8.อาคารบริการ
9.สำนักงาน
10.ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบบำบัด
11.เสาป้าย Highway 24 ม.
12.ฐานเสาป้ายบอกราคาน้ำมัน 5.7 ม.
13.ร้านกาแฟ
14.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

Project Portfolio: Projects
bottom of page