top of page

สน. ปตท. แสงอารี สเตชั่น สาขา 7 ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : ก่อสร้างใหม่

สิ่งปลูกสร้าง

1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมัน P1-4000 Standard

2.ระบบน้ำมัน ราง, ท่อน้ำมัน ถังน้ำมัน

3.ระบบไฟฟ้า สายไฟสายสัญญาณ ไฟส่องสว่าง

4.อาคารห้องน้ำ WC(24)-2019

5.พื้นลาน

6.ท่อ บ่อพักระบายน้ำ

7.อาคารร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven

8.อาคารธุรกิจเสริม

9.สำนักงาน

10.ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบบำบัด

11.เสาป้าย Highway 12 ม.

12.ร้านกาแฟ Cafe Amazon

13.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

สน.ปตท.แสงอารี สเตชั่น สาขา 7 ต.บึงคำพร้อย จ.ปทุมธานี: Photo Gallery
สน.ปตท.แสงอารี สเตชั่น สาขา 7 ต.บึงคำพร้อย จ.ปทุมธานี: Welcome
bottom of page