งานปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่ ห้องน้ำ WC(30) สน. ปตท.ดวงทิพย์ ปิโตรเลียม

ตั้งอยู่ที่ 59 หมู่ 6 ตำบล ห้วยแถลง อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา
ขอบเขตการดำเนินงาน
ประเภท : ปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่
สิ่งปลูกสร้าง
1.ห้องน้ำ WC(30)-2017 ฐานเข็ม วศน..081-60 พร้อมห้องน้ำคนพิการและห้องน้ำ Family
2.ระบบถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์
3.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ​

 

Address

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1202/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทร. 0875055544, 0933236550

โทรสาร. 044245828

©2018 by Thanapol Innovation.